17.05 – GRUPA „SÓWEK” WYSTAWIA TEATRZYK W PRZEGLĄDZIE TALENTÓW DZIECI W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU IM. ŚW. ABP. ZYGMUNTA FELIŃSKIEGO