19.04 – DZIEŃ ZIEMI

DBAMY O CZYSTOŚĆ W NAJBLIŻSZEJ OKOLICY PRZEDSZKOLA.

TEMAT DNIA- „JAK DBAĆ O NASZĄ PLANETĘ ?”