28.03 – Występ artystyczny dzieci z grupy „Sówek” (5-osobowa reprezentacja)

Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Szamotułach – Mała Sztuka Teatralna