KINO – GRUPA „TYGRYSKI” W DNIU 19 STYCZNIA 2018r.

GRUPA „TYGRYSKI” WYCHODZI DO KINA „HALSZKA”

W DNIU 19 STYCZNIA 2018r. GODZINA 10.00

TEMAT SPOTKANIA: „DLACZEGO JEST MI ZIMNO?, O ZJAWISKACH ATMOSFERYCZNYCH”