Tygryski udały się z wizytą do małego sadu, rozpoznawały drzewa owocowe, po liściach i owocach. Jaka radość nastąpiła gdy znalazły Tygrysy na drzewie jabłuszka.

\