Na dzisiejszych zajęciach dzieci mogły za obserwować balon który pękał nad płomieniem świeczki oraz balon do którego przyciągają się szklanki.