Grupowa praca plastyczna – „Zaczynamy świat baśni”