Oferta zajęć dodatkowych

język angielski

rytmika

tenis ziemny

gimnastyka

widowiska teatralne

seanse kinowe (dzieci 4 i 5-letnie)

Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających na pełen wymiar godzinowy:

„Kubusiowe przysmaki”
zajęcia kulinarne

Dzieci uczą się zdrowych nawyków żywieniowych, samodzielności w przygotowywaniu prostych posiłków oraz podstawowych zasad higieny i estetyki, dziecko rozwija postawy prozdrowotne

„1,2,3 Ćwicz z Kubusiem Ty”
gimnastyka profilaktyczna

Dziecko dba o swoje zdrowie, poprzez ruch poznaje własne ciało, przestrzeń otaczającą dziecko, umie współdziałać z innymi uczestnikami zajęć; kształtuje sprawność fizyczną oraz prawidłową motorykę dużą

„Eksperymentuj z Kubusiem”
zajęcia badawcze

Dziecko poznaje otaczający go świat, różne zjawiska przyrodnicze; odkrywa poprzez obserwacje i doświadczenia; eksperymentuje; rozwija swoją ciekawość, aktywność i samodzielność

„Kubusiowe pląsy”

Dziecko uczy się podstawowych kroków prostych tańców ludowych, zaspokaja potrzebę ruchu, uczy się współdziałać z grupą

„Kubusiowa galeria”

Dziecko wykorzystuje różnorodne środki wyrazu artystycznego; poprzez sztukę uczy się otaczającego je świata, kształtuje poczucie estatyki, wyraża swoje uczucia i emocje

Przedszkole na życzenie rodziców za dodatkową opłatą zapewnia współpracę ze specjalistami (psycholog dziecięcy)